Uvidi i spoznaje

uputstvo za svjesno čitanje

Božanstveni buket

Dragi moj/a, ispričaću ti jednu anegdotu kroz koju sam razumio važnu životnu lekciju, a to je da želje iz srca jednog ljudskog bića, nikada ne

Read More »

O znanju i mudrosti

Sinoć sam pogledao dio govora Britanskog premijera koji je održao u UN-u. U najkraćim crtama, pričao je o tehnološkim dostignućima današnje nauke i neophodnosti njene

Read More »