Svijest o sebi – svijest o pročitanom

Čitajući redove jedne sasvim obične knjige naprasno sam se upitao Ko ovo doživljava, ko ovo percipira? Naravno, odgovor je bio trenutan, Pa ja doživljavam! Uslijedilo je pitanje, A ko sam ja? Iznenenađen, nisam znao odgovor.

Bio sam zaprepašten. Pitao sam se da li mogu razumjeti išta od napisanog, ako ne razumijem ko sam ja, kakva mi je svijest o pročitanom, ako nemam svijest o sebi.
Shvatio sam da sve što takav pročitam, uradim, plitko je i jalovo. Otkrio sam da kada činim bez svjesti ko čini, tada um utiske kupi za sebe i stvara iluzuju da razumije. Um ne razumije, on sakuplja, skladišti. Mi nismo naš um. Pravo razumijevanje se događa iza njega, zato – zavirimo tamo.

Predlažem da kada čitate (ili bilo što da radite), nemojte svu pažnju posvetiti samo tom tekstu, nemojte biti samo u knjizi, prevashodno budite u sebi. Jedan dio pažnje ostavite za sebe. Za početak osjećajte svoje tijelo, a ako čak uspijete osjećajte energiju koja izvire iz vaše nutrine. U tome vam može pomoći da osjećate knjigu/telefon koji držite u ruci. Osjetite svoje dlanove, ruke, druge djelove tijela, posvetite pažnju tom osjetu. Zatim, osvijestite proces disanja. Postanite svjesni udah i izdaha, osjećajte vazduh koji struji vašim tijelom. Na taj način vi polako ulazite u sebe i produbljujete svijest o onome ko čita, ko djeluje, a samim tim produbljujete svijest i razumijevanje o pročitanom.

Ako vam osjećanje tijela ide dobro, možete se upitati: ko ovo čini, ko ovo doživljava? Ko doživljava knjigu u ruci, slova na papiru, ko je u pozadini svega? Ako se ništa ne dešava, nema veze. Ali, ako ovo redovno praktikujete i iskreno želite da saznate, neizostavno će se pojaviti nova dimenzija postojanja. Nakon ovog otkrića, više ništa neće biti isto. Spoznajom ove nove dimenzije vaša pažnja neće više biti samo na onome što činite, već će prije svega biti na onome ko čini. To je potpuno drugačiji kvalitet bivanja, tada ste ušli u stanje prepuštenosti i enegija slobodno struji iz vas i ka vama.. Osim toga što takvo čitanje postaje radosno, vi počinjete da učite i razumijevate na jedan potpuno drugačiji, cjelovitiji način – postajete svjesni dublje suštine onoga što čitate/činite.

Sretno u nastojanjima!

prijavi se za nove priče