Kurs Povratak Prirodnosti

Kurs Povratak Prirodnosti je ciklus radionica na kojima ćemo se teoretski i praktično baviti temama svjesnog življenja, povratka svojoj autentičnoj Prirodi, te temama kao što su permakultura, umjetnost, mentalna ekologija, prirodno baštovanstvo, kompostiranje biootpada, vertikalne bašte, raditi sa glinom i praktikovati pojedine zanatske vještine, odnosno raditi rukama.

Moj lični put je bio takav, prevashodno sam se bavio sobom, odnosno produbljivao svjesnost o svojoj suštinskoj Prirodi, a paralelno se intenzivno interesovao za permakulturu, odnosno za ,,život u skladu sa prirodom”, u svim važnim životnim oblastima. Tako su permakultura i rad rukama postali poligoni unutar kojih sam vježbao svjesnost i približavao se svojoj unutrašnjoj suštini, otkrivao kreativnost i spoznavao svoju svrhu. Na ovim radionicama ću praktično djeliti sa vama svoje petnaestogodišnje iskustvo rada na sebi, kao i osmogodišnje življenja permakulture, odnosno ,,života u skladu sa prirodom”.

Tako su cilj i svrha ovih radionica da se približavamo svojoj urođenoj prirodnosti, te tako otkrivamo i razvijamo svoju kreativnost, najveće talente, svoju jedinstvenost, kao i da razvijamo ekološku svijest kroz teme permakulture, mentalne ekologije, brige o sopstvenom otpadu, proizvodnje hrane po uzoru na prirodu, te da praktično učimo pojedine zanatske vještine.

NA RADIONICAMA ĆEMO OBRAĐIVATI TEME I PODRUČJA:

Razvoj svjesnosti

Što smo svjesniji Sebe, odnosno svog tijela, svojih misli i osjećanja, te duhovnog aspekta, odnosno svoje autentične Prirode, to je sve veća kvaliteta i radost našeg života. Na ovaj način pospješujemo razvoj svoje inteligencije, kreativnosti, zdravlja, produbljujemo cjelokupno razumjevanje sebe i svoje svrhe, kao i svojih odnosa, te počinjemo sebe i vanjski svijet doživljavati na jedan čist i lijep način.

Kroz čitav ciklus radionica govorićemo o dobrobitima svjesnosti, praktikovati je kroz niz vježbi, te je širiti na sve aktivnosti koje ćemo praktikovati tokom kursa.

Permakultura

je divna i veoma korisna oblast koja nas podsjeća da smo priroda i mi jedno, te nas podstiče da učimo od prirode, sarađujemo i usklađujemo se sa njom kroz sve nam životno važne oblasti.

Susret sa permaulturom je učinio da otkrijem niz svojih talenata i sposobnosti, te pobudio razigrani i istraživački duh djeteta u meni, pa sam nastavio živjeti i stvarati tamo gdje sam stao u djetinjstvu.

Upoznaćemo se sa suštinom permakulture kroz njenih dvanaest principa i praktično je primjenjivati kroz različite discipline tokom cjelokupnog programa.

Prirodno baštovanstvo  – živa hrana

se temelji na poznavanju određenih prirodnih procesa. Kada poznajemo i primjenjujemo te procese, pospješujemo životnost u svim segmentima prirode sa kojima smo u dodiru, bilo da je to tlo, biljke ili plodovi. Na ovaj način podstičemo razvoj prirode, a dobijeni plodovi nas oplemenjuju i blagotvorno utiču na naše sveukupno zdravlje i vitalnost.

Naučićemo koji su to procesi, te sa tim saznanjima moći samopouzdano pokrenuti sopstvenu organsku baštu i radovati se zdravim i ukusnim plodovima, kao i očuvanoj i čistijoj prirodi.

Kompostiranje  – biootpad je resurs

Priroda ne stvara deponije otpada, samo mi ljudi to radimo. Vrijeme je da se ugledamo na prirodu, da počnemo oponašati njene procese i tako učinimo sebi višestruku korist. Transformišući biootpad pravimo od njega važan gradivni element plodnog tla, a istovremeno doprinosimo čistijem životnom okruženju.

Tokom radionica imaćemo priliku praktično upoznati dvije vrste kompostiranja, klasičan i bokaši način. Ovaj drugi je posebno pogodan za urbane sredine i stanove, i odlična prilika da prestanemo doprinositi uvećanju deponija i da Crna Gora postaje sve čistija i počne opravdavati epitet ekološke države.

Mentalna ekologija

je ekološko-umjetnički projekat koji poziva i inspiriše pojedinca na mikro akcije, što doprinosi zaštiti životne sredine, razvoju svijesti i utiče na razvoj kreativnosti kod čovjeka.

Naša vizuelna umjetnica Milena Živković će nam održati uvodno predavanje o mentalnoj ekologiji, te nas praktično voditi kroz vježbe kreativnosti Sinesteziju i izradu Lend arta, koje su dio kreativno edukativnog kursa Discipline mašte.

Rad sa glinom  – Play in Clay

je vajarska radionica koncipirana kroz individualni pristup i zamišljena je kao mjesto za ispoljavanje kreativne slobode koje razvijaju i podstiču stvaralačke sposobnosti.

Uz stručno vođstvo vajarke Milijane Istijanović kroz slobodu izražaja i podsticaja mašte ispoljićemo likovni potencijal. Upoznavanjem gline kao materijala i principe vajanja osjetićete svu radost umjetničkog stvaranja, a kroz rad ispoljiti maštu, slobodu i originalnost.

Na radionici ćemo se upoznati sa izradom vajarskog plitkog reljefa i samostalno napraviti botaničke likovne kompozicije tehnikom otiskivanja. Nakon završenog procesa polaznici dobijaju svoje umjetničko djelo.

Vertikalne bašte

su odskora veoma popularan način gajenja biljaka u urbanim sredinama. Koristeći vertikalni prostor (balkonske zidove i ograde) možemo proizvoditi dio hrane za sebe, te takođe estetski oplemeniti i ozeleniti svoj životni prostor i na taj način uticati na pročišćavanje vazduha i smanjenje temperatura u svojoj okolini.

Uvjeren sam da će vas ovo slikovito predavanje, kao i rad na praktičnim vertikalnim elementima potaknuti na sopstvene bašte po terasama, ili barem na realizaciju nekih drugih dugo odlaganih kreativnih zamisli.

EM tehnologija

Efektivni mikroorganizmi prestavljaju sinergiju 80 prirodnih mikrobnih grupa koje svojim djelovanjem nastoje održati prirodnu ravnotežu koja je nekad davno vladala planetom Zemljom. Ova tehnologija nalazi primjenu u poljoprivredi, medicini, zaštiti životne sredine, pročišćavanju tla i voda, recikliranju biootpada, te prestavlja jednu jako važnu oblast za uspostavu ekološke ravnoteže u našoj okolini.

Sa ovom vrijednom oblašću, kao i bokaši kompostiranjem, praktično će nas upoznati predstavnik japanske EM tehnologije Boris Jabučanin.

PRAKTIČNE RADIONICE

Pored teoretskih predavanja imaćemo praktične radionice na kojima ćemo se učiti izrađivati:

 • Klasičan kompost – pogodan za vanjsku primjenu
 • Bokaši kompost – veoma praktičan za kompostiranje u stanovima
 • Kompostni čaj – tečnost za oživljavanje zemljišta
 • Vrtnu gredicu bez kopanja – po uzoru na prirodu
 • Tečna đubriva od biootpada poput bioenzima i tečnog kalcijuma
 • Elemente vertikalne bašte od drveta, plastike, geotekstila
 • Drveni komposter i hotel za kalifornijske gliste
 • Land Art – mikro organska intervencija u prirodi

TE ĆEMO SE PRAKTIČNO UČITI VJEŠTINAMA:

 • Rada sa glinom
 • Gletovanja zidnih površina
 • Preciznog sječenja stakla
 • Izrade termoizolacije od morske trave
 • Sjemenarstvu

DODATNI PROGRAM

Na samim radionicama ćemo se dogovarati o mogućim dodatnim aktivnostima. Neke od ideja su:

 • Spontani ples
 • Svjesne šetnje
 • Sungazing
 • Izleti do tvrđave Haj Nehaj
 • Avanturni izlet do skrivene plaže kroz ,,amazonsku” šumu
 • Vožnja SUP borda
 • Kampovanje
 • Čišćenje plaže

VRIJEME I LOKACIJA ODRŽAVANJA RADIONICA

Kompletan program podrazumjeva šest cjelodnevnih susreta i odvijat će se tokom septembra i oktobra 2023. godine na otvorenom prostoru našeg porodičnog imanja koje se nalazi u naselju Zagrađe u Sutomoru. Imanje se nalazi u prirodnom ambijentu hrastove šume, sa lijepim pogledom na more i ugodno je za boravak. Detaljan kalendar i raspored predavanja možete pogledati ovdje.

 1. Susret 10. 09. 2023.
 2. Susret 24. 09. 2023.
 3. Susret 01. 10. 2023.
 4. Susret 08. 10. 2023.
 5. Susret 15. 10. 2023.
 6. Susret 22. 10. 2023.

Za sudjelovanje na radionicama nije potrebno specifično predznanje i prethodno iskustvo. Potrebna je dobra volja i interesovanje za teme programa.

U cijenu kotizacije uključen je vegetarijanski ručak, kao i sirove poslastice i osvježenje za vrijeme trajanja programa radionica.

Broj učesnika je ograničen na 12 ljudi, pa vas molim da me blagovremeno obavjestite o učešću.

Cijena cjelokupnog programa iznosi 310 eura. Za studente važi popust od 25%.

Za prijave kao i dodatna pojašnjenja možete me kontaktirati na [email protected] ili na 069440751.

Voditelj programa:

Dejan Ergić

Početna

prijavi se za nove priče